Dr. Yusuf Demirci

Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği (Ek 1-B) PDF Yazdır ePosta
  
Pazar, 02 Ocak 2011 02:36
Aile Sağlığı Elemanlarının Sözleşme Örneği'ni görmek için devamını okuyunuz...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını,
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
 ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.  
7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.      

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI    KURUM YETKİLİSİ
Adı Soyadı    :
Görev Yeri    :
Adresi    :
(imza-tarih)    …………………..
…………….VALİSİ

(imza-tarih)
 

Ana Menü


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/dryusuf/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100

Aile Hekimliği


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/dryusuf/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100

Hesaplayıcılar


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/dryusuf/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100

Dergiler


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/dryusuf/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100